Mango

Föreläsning om att skriva reportage

Powerpoint med stilprov på inspirerande reportage

På kursen Journalistik producerades ett livsstilsmagasin för ungdomar mellan 15 och 20 år. Tidningen trycktes i ca 4.000 exemplar och delades ut till alla elever på Fredrika Bremergymnasiet och i årskurs 9 på högstadieskolorna i Haninge.

Kursdeltagarna fick alltså göra publicistiska avvägningar under verkliga förhållanden: Kan man skriva så här för dessa läsare? Är det försvarbart att skildra människor på det här sättet? Kan man göra såna här påståenden själv, eller måste man ange källa?

Tidningen kom ut i två nummer. Dessa kan läsas här på nätet: Nr 1 - juni 2001 och Nr 2 - mars 2002 (kräver Adobe Acrobat).

Tredje numret trycktes aldrig, men innehållet var färdigproducerat:

Omslag Mango nr 2 Bortgifta som trettonåringar

Gå på cirkusgymnasium
Svettigt värre!

Livet kan börja!
Före och efter studenten.

Pop i Haninge
Hur mycket som helst.

Tonåring och förälder
Hur går det ihop?

Livet med supporterklubben
Inte bara ishockey och fotboll.

Webbdesigner i Hollywood
Nyss gick hon på Fredrika Bremer.

Tvångstankar
Från lek till allvar.

Omslag Mango nr 1Kursen var öppen för alla elever i årskurs två och tre på Fredrika Bremergymnasiet.

På en termin producerades en tidning med ca 20 redaktionella sidor. Med tre lektionstimmar i veckan innebar det att hela tidningen producerades på ca 1,5 arbetsvecka. Tempot var alltså ganska högt och det krävdes förstås att alla gjorde en del jobb utanför lektionstid. Det var ju inte säkert att de som skulle intervjuas var tillgängliga just när vår lektion var, t.ex.

Fler reportage:

  • Läs kursplanen.

  • Kursledare: Peter Ferm, pferm@pferm.se
    Tillbaka till startsidan.


    <>