Till startsidan för släktforskningen.

Släkttavla för Karl Teodor Velander

hemmansägare. f 1902-10-06 Kungslyckan, Broby, 18-6102 Viby. d 1995-04-28 Ölmbrotorp, 18-8013 Axberg.

 

I förekommande fall anges torp-, gårds- och/eller bynamn. Ofullständiga uppgifter är markerade med rött.

När en uppgift ser ofullständig ut utan att vara rödmarkerad, så saknas ytterligare information.

 

* Karl Erik Teodor Velander

ladugårdskarl

f 1873-08-25 Nybygget, Broby, 18-6102 Viby

d 1955-01-24 Husby ålderdomshem, 18-6102 Viby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1901-11-22 Täby, 18-8006

* August Ersson Velander

artillerist, backstugusittare

f 1824-10-26 Nalaviberg, Broby, 18-6102 Viby

d 1897-04-29 Nybygget, Broby, 18-6102 Viby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1861-05-03 Viby, 18-6102

* Erik Ersson

torpare, backstugusittare

f 1782-09-20 Västanmossa ägor,
18-6102 Viby

d 1842-12-28 Nybygget, Broby, 18-6102 Viby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1811-07-14 Viby,
18-6102

* Erik Persson

torpare

f 1751,
18-6101 Hallsberg

d 1829-05-30 Giret, Västanmossa, 18-6102 Viby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

* Per

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Maria Persdotter

f 1747,
18-1404 Hackvad

d 1827-03-19 Giret, Västanmossa, 18-6102 Viby

5 barn

* Per

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Maja Svensdotter

f 1786-04-06, Logsjö,
18-1405 Edsberg

d 1863-08-05 Nybygget, Broby, 18-6102 Viby

9 barn

* Sven Persson

bonde

f 1759

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1782-11-10 Tångeråsa

* Per Svensson

bonde

f 1723

d 1785-04-16 Logsjö,
18-1405 Edsberg

 

 

+

* Sven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kerstin Persdotter

f 1724-08-09

d 1793-01-02 Logsjö,
18-1405 Edsberg

3 barn

* Per

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kerstin Nilsdotter

f 1753-11-13 Halltorp,
18-1406 Tångeråsa

d

6 barn

* Nils Svensson

yrke?

f 1723-01-00,
18-1406 Tångeråsa

d

 

 

 

+

* Sven Andersson

yrke?

f

d

+

* Anders

 

 

 

 

 

 

*

f

d

x barn

 

 

 

 

 

 

* Marit Jönsdotter

f 1726

d

3 barn

* Jöns Bengtsson

yrke?

f 1682

d

+

* Bengt

 

 

 

 

 

 

* Marit Melkersdotter

f 1688

d

x barn

* Melker

 

 

 

 

 

 

* Hedvig Sofia Wigren

f 1834-03-15 Kullen, Herrgryt, 18-6102 Viby

d 1924-02-14 Fattighuset, Viby kyrkby, 18-6102 Viby

4 barn

* Erik Olsson Wigren

salpetersjudare

f 1801-09-06 Herrgryts ägor, 18-6102 Viby

d 1884-02-13 Högelund, Södra Höga, 18-6102 Viby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1826-12-08 Viby,
18-6102

* Olof Eriksson

torpare

f 1764-01-11 Herrgryt,
18-6102 Viby

d 1825-03-15 Herrgryts ägor, 18-6102 Viby

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1800-12-30 Viby,
18-6102

* Erik Larsson

bonde

f 1719-02-01

d 1795-10-10 Herrgryt,
18-6102 Viby

 

+ 1743-06-05 Viby,
18-6102

* Lars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Karin Ersdotter

f 1717-12-00,
18-6102 Viby

d 1801-01-22 Herrgryt,
18-6102 Viby

7 barn

* Erik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kajsa Nilsdotter

f 1763,
17-8206 Kroppa

d 1815-06-02 Herrgryts ägor, 18-6102 Viby

4 barn

* Nils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lisa Andersdotter

f 1802-11-15 Vallby ägor, 18-6102 Viby

d 1876-01-04 Sveaborg, Äspe, 18-6102 Viby

7 barn

* Anders Jansson Gode

soldat, torpare, backstugusittare

f 1768-02-28 Djuckerö Hammare,
05-6202 Hällestad

d 1849-11-12 Vallby ägor,
18-6102 Viby

 

 

 

 

 

 

 

 

+

* Johan Johansson Godou

hammarsmed

f 1710

d 1784-02-05 Djuckerö Hammare,
05-6202 Hällestad

 

 

+

* Johan Godou

yrke?

f

d

+

 

 

 

 

 

 

*

f

d

x barn

 

 

 

 

 

 

* Elisabet Andersdotter

f

d

3 barn

* Anders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Anna Persdotter

f 1769-03-25,
18-8203 Lerbäck

d 1850-12-19 Vallby ägor,
18-6102 Viby

8 barn

* Per

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gerda Virginia Bjurström

f 1881-07-21 Skeppsta ägor,
18-8006 Täby

d 1957-07-18 Viby, Hallsberg, 18-6102

4 barn

* Karl Edvard Bjurström

skomakare

f 1846-02-22 Södra Holmstorp, 18-8008 Tysslinge

d 1930-08-01 Lövsäter, Skeppsta, 18-8006 Täby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1873-06-08 Täby, 18-8006

* Olof Ersson Bjurström

rättare, dagkarl

f 1807-11-07 Långsmon, 18-6001 Ramundeboda

d 1889-03-14 Södra Holmstorp, 18-8008 Tysslinge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1836-10-28 Ramundeboda, 18-6001

* Erik Abrahamsson

bonde

f 1758-01-28 Långsmon,
18-6001 Ramundeboda

d 1819-06-27 Långsmon, 18-6001 Ramundeboda

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1798-12-28 Askersunds landsförsamling, 18-8202

* Abraham Hansson

yrke?

f 1716-01-00 Björkulla,
16-6002 Finnerödja

d

 

+ 1751-08-11 Ramundebda, 18-6001

* Hans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Margareta Olofsdotter

f 1732,
18-6001 Ramundeboda

d 1816-09-08 Långsmon,
18-6001 Ramundeboda

4 barn

* Olof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kristina Johansdotter

f 1775-09-10 Askersundsbyn,
18-8202 Askersunds landsförsamling

d

5 barn

* Johan Hansson

yrke?

f

d

 

 

 

 

 

+

* Hans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Greta Andersdotter

f

d

x barn

* Anders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sara Ersdotter

f 1815-05-09 Oxhult,
18-6001 Ramundeboda

d 1852-03-26 Södra Holmstorp, 18-8008 Tysslinge

7 barn

* Erik Larsson

kyrkvärd

f 1774-08-30 Oxhult,
18-6001 Ramundeboda

d 1860-07-04 Åängen,
18-6001 Ramundeboda

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1797-11-10 Finnerödja, 16-6002

* Lars Eriksson

bonde

f 1745,
16-6002 Finnerödja

d 1827-06-28 Oxhult,
18-6001 Ramundeboda

+ 1773-11-18 Ramundeboda, 18-6001

* Erik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kajsa Olofsdotter

f 1746-09-03,
16-6002 Finnerödja

d 1820-05-04 Oxhult,
18-6001 Ramundeboda

2 barn

* Olof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Maja Stina Jansdotter

f 1776-10-19 Backerud,
16-6002 Finnerödja

d 1859-03-28 Åängen,
18-6001 Ramundeboda

7 barn

* Jean Mattsson

yrke?

f 1743-03-20,
16-6002 Finnerödja

d 1823 Backerud,
16-6002 Finnerödja

 

 

+

* Mats

yrke?

f

d

+

 

 

 

 

 

 

* Maria

f

d

x barn

 

 

 

 

 

 

* Stina Jansdotter

f 1748-08-11 Backerud,
16-6002 Finnerödja

d 1804-05-18 Backerud,
16-6002 Finnerödja

4 barn

* Jean Larsson

yrke?

f

d

+

* Lars

 

 

 

 

 

 

* Kajsa Larsdotter

f

d

x barn

* Lars

 

 

 

 

 

 

* Anna Maria Pettersdotter

f 1844-03-01 Velanda,
18-8006 Täby

d 1918-05-22 Lövsäter, Skeppsta, 18-8006 Täby

10 barn

* Peter Ersson

torpare, hemmansbrukare, smed

f 1799-11-22 Via,
18-1404 Hackvad

d 1874-03-06 Vads ägor, 18-8006 Täby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1830-08-27 Kräcklinge, 18-1403

* Erik Olsson

torpare

f 1772-08-07 Vilsta,
18-1404 Hackvad

d 1841-06-13 Byrsta ägor, 18-8101 Kumla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1797-12-29 Hackvad,
18-1404

* Olof Persson

bonde

f 1727-10-08 Via by,
18-1404 Hackvad

d 1793-01-17 Via by,
18-1404 Hackvad

 

 

+ 1754-11-03 Hackvad,
18-1404

* Per Persson

yrke?

f

d

+ 1726-09-25 Hackvad, 18-1404

* Per

 

 

 

 

 

 

* Marit Andersdotter

f

d

x barn

* Anders

 

 

 

 

 

 

* Brita Ersdotter

f 1721-11-12 Via,
18-1404 Hackvad

d

2 barn

* Erik Jönsson

yrke?

f

d

+

* Jöns

 

 

 

 

 

 

* Elin Eriksdotter

f

d

x barn

* Erik

 

 

 

 

 

 

* Maja Persdotter

f 1777-12-27 Fagerlöt,
18-1404 Hackvad

d 1837-05-30 Byrsta ägor, 18-8101 Kumla

7 barn

* Per Jönsson

bonde

f 1742

d 1797-03-24 Fagerlöt,
18-1404 Hackvad

 

 

 

 

+ 1770-11-04 Hackvad,
18-1404

* Jöns Ersson

yrke?

f 1688

d 1749-12-27 Fagerlöt,
18-1404 Hackvad

+

* Erik

 

 

 

 

 

 

* Brita Jönsdotter

f 1671

d 1757-06-27 Fagerlöt,
18-1404 Hackvad

5 barn

* Jöns

 

 

 

 

 

 

* Brita Ersdotter

f 1752-03-16

d 1782-03-02 Fagerlöt,
18-1404 Hackvad

3 barn

* Erik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Anna Olsdotter

f 1805-08-14 Torp,
18-1403 Kräcklinge

d 1894-06-19 Vads ägor, 18-8006 Täby

8 barn

* Olof Svensson

rusthållare

f 1761-12-16 Torp,
18-1403 Kräcklinge

d 1826-11-12 Torp,
18-1403 Kräcklinge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

* Sven Simonsson

rusthållare

f 1727-01-24 Torp,
18-1403 Kräcklinge

d 1790-06-20 Torp,
18-1403 Kräcklinge

 

 

 

+

* Simon Svensson

yrke?

f

d

+

* Sven

 

 

 

 

 

 

* Kerstin Jönsdotter

f 1699,
18-1404 Hackvad

d

x barn

* Jöns

 

 

 

 

 

 

* Sigrid Olofsdotter

f 1737,
18-8007 Vintrosa

d 1771-06-23 Torp,
18-1403 Kräcklinge

2 barn

* Olof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Brita Stina Svensdotter

f 1772-01-26 Kräcklinge kyrkby, 18-1403 Kräcklinge

d 1832-06-30 Torp,
18-1403 Kräcklinge

6 barn

* Sven Adolf Hedin

bonde

f 1743-02-00 Östergötland

d

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Brita Larsdotter

f 1746-09-25 Kräcklinge kyrkby, 18-1403 Kräcklinge

d 1805-09-13 Kräcklinge kyrkby, 18-1403 Kräcklinge

9 barn

* Lars Larsson

yrke?

f

d

+

* Lars

 

 

 

 

 

 

* Ingrid Olofsdotter

f

d

x barn

* Olof

 

 

 

 

 

 

 

B = brand, H = husförhörslängd -1894 / församlingsbok 1895-, F = födelsebok, V = vigselbok, D = dödbok

 

05 Östergötlands län

·         6202 Hällestad, H 1750-, F 1636-, V 1636-1673, 1701-, D 1636-

16 Skaraborgs län

·         6002 Finnerödja, H 1793-, F 1688-, V 1725-1745, 1777-, D 1695-1725, 1745-

17 Värmlands län

·         8206 Kroppa, H 1738-1744, 1751-1772, 1774-, F 1687-, V 1687-, D 1687-

18 Örebro län

·         1403 Kräcklinge, H 1726-, F 1714-, V 1739-, D 1709-

·         1404 Hackvad, H 1746-1765, 1768-, F 1696-, V 1696-, D 1696-

·         1405 Edsberg, H 1746-1765, 1768-, F 1745-, V 1747-, D 1745-

·         1406 Tångeråsa, H 1694-1701, 1726-1741, 1758-, F 1695-, V 1695-, D 1695-

·         6001 Ramundeboda, H 1767-1772, 1776-, F 1736-, V 1736-, D 1736-

·         6101 Hallsberg, H 1702-1749, 1752-1763, 1773-1785, 1791-, F 1700-, V 1700-, D 1700-

·         6102 Viby, H 1748-, F 1694-, V 1694-, D 1694-

·         8006 Täby, H 1751-, F 1672-, V 1676-, D 1713-

·         8007 Vintrosa, H 1727-, F 1686-, V 1686-1748, 1764-1812. 1848-1859, 1862-, D 1686-1749, 1760-1812, 1848-1859, 1862-

·         8008 Tysslinge, H 1725-1738, 1751-, F 1700-1738, 1740-, V 1703-1737, 1740-1748, 1764-, D 1700-1738, 1740-1749, 1760-

·         8013 Axberg, H 1707-1799, 1801-, F 1689-, V 1691-, D 1691-

·         8101 Kumla, H 1791-, F 1697-, V 1697-, D 1697-

·         8202 Askersunds landsförsamling, H 1789-, F 1653-, V 1653. D 1653-

·         8203 Lerbäck, H 1777-, F 1716-, V 1801-, D 1801-

 

Till startsidan för släktforskningen.